Search

СТАЛИЙ РОЗВИТОК — ОСНОВНИЙ КЕРІВНИЙ ПРИНЦИП ВСІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ BORGA

Ми визнаємо нашу відповідальність за внесок у сталий розвиток нашої планети, а також за зниження ризику глобальної соціальної нестабільності.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ НАМИ
Sustainability commitment | BORGA

Для нас сталість означає застосування цілісного підходу до питань, пов’язаних з екологією, економікою і суспільством.

Такий підхід передбачає участь у довгострокових ініціативах зі сталого розвитку, які сприяють нашій прибутковості, не в останню чергу шляхом постійного вдосконалення процесів управління ресурсами.

Це, у свою чергу, є ключовою передумовою для забезпечення довготривалості наших зусиль щодо сталого розвитку.

ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ BORGA GROUP У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

  • вдосконалення процесів управління ресурсами у власній діяльності;
  • оцінка та компенсація впливу продукції Borga на навколишнє середовище і суспільство із залученням постачальників і замовників до цього процесу;
  • ведення бізнесу відповідно до раціональних екологічних стандартів із дотриманням вимог, викладених у чинному законодавстві;
  • активна поточна робота над покращенням робочого середовища й підвищенням безпеки на всіх робочих місцях; а також
  • постійний аналіз результатів та перегляд цілей з метою мінімізації екологічного та кліматичного сліду компанії.
Economic Sustainability | BORGA

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ

Сталі методи діяльності йдуть рука об руку з прибутковістю бізнесу, оскільки вони вимагають ефективного використання всіх наших ресурсів.

Ми непохитні у своєму намаганні вести бізнес усталено, аби пропонувати замовникам додаткові переваги — зокрема, допомагати їм у досягненні власних цілей сталого розвитку.

Ecological Sustainability | BORGA

ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ

Компанія Borga «народилася» в сільській місцевості. І ми дбаємо про навколишнє середовище та клімат без жодних зайвих слів.

Для нас сталість — це значною мірою почуття відповідальності за довкілля та вжиття конкретних заходів із підтримки клімату як у короткостроковій, так і в тривалій перспективі.

Social Sustainability | BORGA

СОЦІАЛЬНА СТІЙКІСТЬ

Borga прагне допомагати формуванню здорового суспільства, де панує дух толерантності й рівності.

Це прагнення визначає нашу поведінку як роботодавця, покупця продуктів і послуг, постачальника й соціального суб’єкта загалом.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Show more {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...